Shares

Giao dịch Trên 80 Cổ phiếu Toàn cầu

Giao dịch CFD trên Cổ phiếu với BelFx cho phép bạn tiếp cận các công ty lớn nhất thế giới, bao gồm Apple, eBay, Google và Coca Cola mà không phải mua bất kỳ cổ phiếu nào. Trong khi đầu tư vào CFD trên Cổ phiếu toàn cầu, bạn có thể đầu cơ trên biến động giá và giao dịch trên giá trị thay đổi của chúng.

Lưu ý: Trong thời điểm thị trường có mức biến động cao, Công ty bảo lưu quyền giảm đòn bẩy để bảo vệ Khách hàng và giảm thiểu rủi ro.

Vui lòng Lưu ý: Phí qua đêm được dựa trên lãi suất thị trường, đôi khi có thể khác nhau và có thể thay đổi theo tỷ giá của nhà cung cấp thanh khoản của công ty. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào các thứ Sáu.

Tiếp cận các thị trường toàn cầu chỉ từ một tài khoản

Mở rộng việc giao dịch của bạn với các công cụ có sử dụng đòn bẩy

Khớp lệnh siêu nhanh trên môi trường có độ trễ thấp

Nhiều loại cổ phiếu toàn cầu, không có phí hoa hồng

Đòn bẩy linh hoạt

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Đòn bẩy, Yêu cầu Ký quỹ và Giới hạn Giao dịch, hãy nhấp vào đâyKiểm tra Ngày Hết hạn Gần nhất
  • ^DJI 31437.8 0.03%
  • ^CAC 5666.87 -0.32%
  • ^NDX 13655.27 -0.7%
  • GOLD.US 22.51 -0.31%
  • AAPL.US 135.39 -0.8%
  • CL.F 58.33 0.03%

Đầu tư trách nhiệm:

Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.