Bonds

Hãy giao dịch Trái phiếu với BelFx

BelFx cho phép bạn giao dịch trên giá trị thay đổi của những trái phiếu chính phủ phổ biến, thông qua giao dịch CFD. Bạn có thể đầu cơ trên giá của tài sản cơ sở mà không phải sở hữu tài sản và quyết định nên mua vào hay bán ra.

Vui lòng Lưu ý: Phí qua đêm được dựa trên lãi suất thị trường, đôi khi có thể khác nhau và có thể thay đổi theo tỷ giá của nhà cung cấp thanh khoản của công ty. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào thứ Sáu.

Giao dịch trên trái phiếu toàn cầu từ Tài khoản BelFx của bạn

Khớp lệnh siêu nhanh trên môi trường có độ trễ thấp

Không có phí Hoa hồng

Đòn bẩy linh hoạt

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Đòn bẩy, Yêu cầu Ký quỹ và Giới hạn Giao dịch, hãy nhấp vào đâyKiểm tra Ngày Hết hạn Gần nhất
  • ^DJI 31437.8 0.03%
  • ^CAC 5666.87 -0.32%
  • ^NDX 13655.27 -0.7%
  • GOLD.US 22.51 -0.31%
  • AAPL.US 135.39 -0.8%
  • CL.F 58.33 0.03%

Đầu tư trách nhiệm:

Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.