LOẠI TÀI KHOẢN

Chọn Tài khoản phù hợp nhất với bạn!

Chúng tôi cam kết cung cấp điều kiện giao dịch tuyệt vời, sẽ phù hợp với nhu cầu của tất cả nhà giao dịch của chúng tôi. Cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều có sự lựa chọn giữa ba loại tài khoản giao dịch, được thiết kế nhằm đáp ứng sự mong đợi của mọi nhà đầu tư. Xem bảng so sánh dưới đây và quyết định loại tài khoản nào là tốt nhất cho bạn.

standart

 • Chênh lệch

  từ 2.3 pip

 • Tiền nạp Tối thiểu

  500 USD

 • Đòn bẩy

  1:1-1:500

 • Khớp lệnh

  Khớp lệnh Thị trường

 • Công cụ

  Đồng tiền, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu, Trái phiếu

 • Đồng tiền Tài khoản

  USD, EUR, GBP

 • Loại Hoán đổi

  Điểm

 • Mức ngưng Giao dịch

  50%

 • Lệnh gọi Ký quỹ

  70%

 • Nền tảng Giao dịch

  Metatrader 4

 • Giao dịch qua Thiết bị di động

 • Giao dịch qua Điện thoại

 • Dấu thập phân Thứ năm

 • Hỗ trợ Môi giới 24 giờ

 • Hoa hồng

Chọn Loại Tài khoản Tiêu chuẩn

Mở Tài khoản

vip

 • Chênh lệch

  từ 1.9 pip

 • Tiền nạp Tối thiểu

  10,000 USD

 • Đòn bẩy

  1:1-1:500

 • Khớp lệnh

  Khớp lệnh Thị trường

 • Công cụ

  Đồng tiền, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu, Trái phiếu

 • Đồng tiền Tài khoản

  USD, EUR, GBP

 • Loại Hoán đổi

  Điểm

 • Mức ngưng Giao dịch

  50%

 • Lệnh gọi Ký quỹ

  70%

 • Nền tảng Giao dịch

  Metatrader 4

 • Giao dịch qua Thiết bị di động

 • Giao dịch qua Điện thoại

 • Dấu thập phân Thứ năm

 • Hỗ trợ Môi giới 24 giờ

 • Hoa hồng

Chọn Loại Tài khoản VIP

Mở Tài khoản

platinum

 • Chênh lệch

  từ 0 pip

 • Chênh lệch

  25,000 USD

 • Đòn bẩy

  1:1-1:500

 • Khớp lệnh

  Khớp lệnh Thị trường

 • Công cụ

  Đồng tiền, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu, Trái phiếu

 • Đồng tiền Tài khoản

  USD, EUR, GBP

 • Loại Hoán đổi

  Điểm

 • Mức ngưng Giao dịch

  50%

 • Lệnh gọi Ký quỹ

  70%

 • Nền tảng Giao dịch

  Metatrader 4

 • Giao dịch qua Thiết bị di động

 • Giao dịch qua Điện thoại

 • Dấu thập phân Thứ năm

 • Hỗ trợ Môi giới 24 giờ

 • Hoa hồng

Chọn Loại Tài khoản Bạch kim

Mở Tài khoản
 • ^DJI 31437.8 0.03%
 • ^CAC 5666.87 -0.32%
 • ^NDX 13655.27 -0.7%
 • GOLD.US 22.51 -0.31%
 • AAPL.US 135.39 -0.8%
 • CL.F 58.33 0.03%

Đầu tư trách nhiệm:

Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.