Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/belfx/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

CHỈ SỐ CỔ PHIẾU

Cổ phiếu Thương mại với Belfx

Bắt đầu chỉ số giao dịch trực tuyến ngày hôm nay với một loạt các chỉ số toàn cầu.

Thương mại hàng hóa trực tuyến với BelFX

24/5 thương mại và hỗ trợ

Kinh doanh quanh năm

Tận dụng đến 1: 500

Với cổ phiếu và chỉ số Belfx giao dịch ở cả hai thị trường gấu
và bull có thể làm việc trong lợi thế của thương nhân. Các nhà đầu tư có thể làm cho cả giao dịch dài hạn và ngắn hạn đối với sự suy giảm và tăng giá của cổ phiếu.

Để biết đầy đủ thông tin về các chỉ số tiền mặt sẵn có, vui lòng tham khảo bảng dưới đây:

Ký hiệu Lan tràn Kích thước hợp đồng tối thiểu / tối đa Kích cỡ l Đánh dấu vào giá trị cho mỗi lô Yêu cầu Margin trên mỗi lot Giá trị hoán đổi (tại các điểm)
Mua Bán
Amsterdam25 25 0.1/20 25 CFDs 0.25 EUR 1% -0.1 -0.2
CAC40 2 0.1/20 1 CFDs 0.1 EUR 1% -0.6 -0.3
ChinaA50 2000 0.1/20 CFDs 5 USD 1% -0.8 -0.5
DAX30 1.8 0.1/20 CFDs 0.5 EUR 1% -0.6 -0.6
DOW30 5 0.1/20 CFDs 1 USD 1% -0.6 -0.8
DXY – Dollar Index 15 0.1/20 1000 CFDs  100 USD 2% -0.1 -0.2
EURSTOXX50 30 0.1/20 CFDs 0.1 EUR 2% -0.6 -0.25
FTSE100 2 0.1/20 CFDs 0.1 GBP 1% -0.6 -0.4
Italy40 1600 0.1/20 CFDs 0.1 EUR 2% -0.1 -0.2
MICEX50 100 0.1/20 CFDs 5 RUB 1% -0.8 -1.8
NAS100 7 0.1/20 10 CFDs 1 USD 1% -0.7 -0.2
NIKKEI225 16 0.1/20 100 CFDs 100 JPY 2% -0.6 -0.3
Spain35 700 0.1/20 CFDs 0.10 EUR 5% -0.1 -0.2
SPX500 8 0.1/20 25 CFDs 2.5 USD 2% -0.6 -0.2
VIXX 10 0.1/20 1000 CFDs 100 USD 2% -0.1 -0.2
WIG20 4 0.1/20 100 CFDs 100 PLN 1% -0.6 -1.8